29.12.23 Информация за изпълнение за дейността на фронт-офиса по проект "Укрепване на общинския капацитет в Общ. П. Тръмбеш"

29.12.23 Информация за изпълнение на проект "Грижа в дома в Община Полски Тръмбеш"

29.12.23 Информация за изпълнение на проект "Топъл обяд в Община Полски Тръмбеш"

18.10.23 Информация за хода на изпълнение на Проект "Грижа в дома в Общ. П. Тръмбеш"

18.10.23 Продължава изпълнението на Проект "Укрепване на общинския капацитет в Общ. П. Тръмбеш"

17.10.23 Продължава приема на заявления в изпълнение на Проект "Топъл обяд в Общ. П. Тръмбеш"

16.10.23 Обява по Проект "Грижа в дома в Община Полски Тръмбеш"

10.10.23 Успешно изпълнен проект „Съхранение и популяризиране на Национален събор надпяване „Авлига пее“

20.9.23 Общ. П. Тръмбеш изпълни Проект BG06RDNP001-19.263-0004 „Изграждане на обществена зона за отдих в ПИ 57354.300.419 по КККР на гр. П. Тръмбеш“

18.9.23 Обява по Проект "Грижа в дома в Община Полски Тръмбеш"

1.8.23 Информация за изпълнение на Проект "Топъл обяд в Община Полски Тръмбеш"

25.7.23 Община Полски Тръмбеш изпълни демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците в община Полски Тръмбеш

4.5.23 От 1.5.2023 г. в сградата на Общ. П. Тръмбеш е обособен фронт-офис по проект BG05SFPR002-2.002-0107-С01 „Укрепване на общинския капацитет в общ. П. Тръмбеш“

30.4.23 Общ. П. Тръмбеш продължава изпълнението на Проект "Топъл обяд в Общ. П. Тръмбеш" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

1.4.23 От 1.4.2023г. в Общ. П. Тръмбеш стартира изпълнението на проект „Укрепване на общинския капацитет в общ. П. Тръмбеш“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“

31.3.23 Информация за хода на изпълнение на Проект "Грижа в дома в Общ. Полски Тръмбеш" по Договор № BG05SFPR002-2.001-0171-С01, финансиран с безвъзмездна...

22.3.23 Общ. П. Тръмбеш изпълнява демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците в общ. П. Тръмбеш

3.1.23 Проект „Съхранение и популяризиране на Национален събор надпяване „Авлига пее“ Народно читалище „Мита Стойчева 1900“, с. Обединение, общ. П. Тръмбеш

23.12.22 Общ. П. Тръмбеш подписа договор № BG05SFPR003-1.001-0159-C01, с Агенция за социално подпомагане, за финансиране на проект „Топъл обяд в общ. П. Тръмбеш”

22.11.22 На 14.12.2021 г. Общ. П. Тръмбеш подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова № BG06RDNP001-19.263-0005-С 01 с Държавен фонд „Земеделие“

17.10.22 Общ. П. Тръмбеш успешно изпълни с Фонд "Социална закрила" проект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Домашен социален патронаж...

20.10.22 Народно читалище „Мита Стойчева 1900“, с. Обединение, подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Национален фонд култура

13.10.22 Общ. П. Тръмбеш стартира изпълнението на демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците в общ. П. Тръмбеш

3.10.22 Информация за социална услуга "Асистентска подкрепа" в Община Полски Тръмбеш

 
 
 

29.9.22 Общ. П. Тръмбеш подготвя проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 "Топъл обяд"

 
 

12.9.22 (BG06RDNP001-19.158-0004-C01) На 07.09.2022 г. е издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация на обект: „Рехабилитация на съществуващ парк в ...

1.9.22 Информация за подписано Допълнително споразумение №2 за удължаване на изпълнението на Проект "Патронажна грижа + в Общ. П. Тръмбеш" с 6 месеца от 5.9.2022г.

9.9.22 Общ. П. Тръмбеш подписа допълнително споразумение за удължаване на срока на изпълнение Договор BG05FMOP00 1-5.001-0051- C 06 , по проект „Топъл обяд в условия...

29.7.22 Общ. П. Тръмбеш на 19.07.2022г. подписа административен договор № BG06RDNP001-19.263-0004-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...

30.6.22 Общ. П. Тръмбеш подписа допълнително споразумение за удължаване на срока на изпълнение Договор BG05FMOP001-5.001-0051-C05, по проект „Топъл обяд в условия на...

18.4.22 (BG06RDNP001-19.158-0004-C01) На 13.04.2022 г. е открита строителна площадка за изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Рехабилитация на съществуващ...

30.12.21Информация за успешно приключил проект „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в общ. П. Тръмбеш“

1.6.21 (BG06RDNP001-19.158-0004-C01) На 18.05.2021 г. Общ. П. Тръмбеш подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“

Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата