29.10.21 Информация за хода на изпълнение на Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Общ. П. Тръмбеш" през м. октомври 2021

28.10.21 Информация за успешно изпълнение на проект "Патронажна грижа + в Общ. П. Тръмбеш" по Договор BG05M9OP001-6.002-0053- С01

26.10.21 Информация за проведени родителски срещи на 21-22.10.2021 г. по проект "Социална, икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в общ. П. Тръмбеш

 
 

20.10.21 Съобщение за провеждане на безплатни консултативно-профилактични прегледи по Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими...

19.10.21 Съобщение за провеждане на родителски срещи на 21 и 22.10.2021 г. по Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в общ. П...

19.10.21 Информация за проведени родителски срещи на 6 и 7.10.2021г. по Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Общ. П....

 

11.10.21 Съобщение за провеждане на безплатни консултативно-профилактични прегледи по проект "Социална, икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в...

4.10.21 Съобщение за провеждане на безплатни консултативно-профилактични прегледи по Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи

4.10.21 Съобщение за провеждане на родителски срещи на 6 и 7 октомври 2021 г. по проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в ...

30.9.21 Информация за хода на изпълнение на Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Общ. П. Тръмбеш" през м. септември 2021

29.9.21 Информация за проведен концерт на 28.09.2021 г. по Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Общ. П. Тръмбеш"

24.9.21 Съобщение за провеждане на безплатни консултативно-профилактични прегледи на 29.09.2021 г. по Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция...

24.9.21 Съобщение за провеждане на публично събитие-концерт, по проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в общ. П. Тръмбеш"

31.8.21 Информация за хода на изпълнение на Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Общ. П. Тръмбеш" през месец август 2021г.

24.8.21 Информация за проведен семинар на 11.8.2021 г. по проект „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в общ. П. Тръмбеш“

24.8.21 Информация за проведен семинар на 12.8.2021 г. по проект „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в общ. П. Тръмбеш“

17.8.21 Съобщение за провеждане на безплатни консултативно-профилактични прегледи от лекар-хирург, по проект „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция...

9.8.21 Съобщение за провеждане на семинари по Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Общ. П. Тръмбеш"

5.8.21 Съобщение за провеждане на безплатни консултативно-профилактични прегледи по проект „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи...

2.8.21 Информация за проведен семинар на 29.07.2021 г. по Проект „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в общ. П. Тръмбеш“

31.7.21 Информация за хода на изпълнение на Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Общ. П. Тръмбеш

26.7.21 Съобщение за провеждане на семинар на тема "Проблеми на интеркултурната образователна среда. Културни сходства."

5.7.21 Информация за проведени събития от Фондация "Каузи", партньор на Общ. П. Тръмбеш по Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на...

30.6.21 Информация за хода на изпълнение на Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Общ. П. Тръмбеш

28.6.21 Съобщение за провеждане на семинари по Проект "Социална, икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Общ. П. Тръмбеш на 28 и 29 юни 2021 г. в ...

10.06.21 Информация за успешно приключил проект "Създаване на Общинско социално предприятие „Поддръжане на зелените системи на територията на община Полски Тръмбеш"

10.6.21 Информация за успешно приключил проект "Социални иновации за активно социално включване в общ. П. Тръмбеш"

22.6.21 Информация за проведена изложба на 22.06.2021 г. по Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в общ. П. Тръмбеш

18.6.21 Информация за проведена изложба на 17.06.2021 г. по Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в общ. П. Тръмбеш"

18.6.21 Съобщение за провеждане на изложба детски рисунки по Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Общ. П. Тръмбеш"

15.6.21 Съобщение за провеждане на изложба детски рисунки в СУ "Ц. Церковски" гр.П. Тръмбеш, по проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на...

14.6.21 Съобщение за проведен концерт на 10 юни 2021 г. по Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в общ. П. Тръмбеш"

9.6.21 Съобщение за провеждане на събитие-концерт на 10.6.2021 г. по Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Общ. П. Тръмбеш"

7.6.21 Обява за прием на документи за длъжността Социален асистент по проект "Патронажна грижа в Общ. П. Тръмбеш"

4.6.21 Информация за проведено събитие на 3 юни 2021 г. по проект " Социални, икономически и образователни интеграции на уязвими групи в Общ П. Тръмбеш"

2.6.21 Обява по проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в общ. П. Тръмбеш"

1.6.21 Съобщение за провеждане на събитие на 03.06.2021 г. по Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Общ. П. Тръмбеш"

31.5.21 Информация за хода на изпълнение на Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Общ. П. Тръмбеш

28.5.21 Информация за проведено събитие (27.5.2021) Ден на таланта по Проект "Социални, икономически и образов. мерки за интеграция на уязвимите групи в общ. П. Тръмбеш"

26.5.21 Съобщение за провеждане на Ден на таланта на 27 май 2021г. в СУ "Ц. Церковски" гр. П. Тръмбеш, по проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция...

19.5.21 Обява по проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш"

12.5.21 Съобщение за провеждане на безплатни консултативно-профилактични прегледи по Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими...

4.5.21 Общ. П. Тръмбеш подписа Допълнително споразумение за удължаване на срока на Проект "Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19" от 28.04.2021 г. до 30.09.2021 г.

29.4.21 Информация за хода на изпълнение на Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш

31.3.21 Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община П.Тръмбеш

17.3.21 Обява по проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш"

15.3.21 ОБЯВА За прием на документи за желаещи да работят като "Психолог" по проект „Патронажна грижа + в община Полски Тръмбеш“ и за лица желаещи да работят по проекта"

1.3.21 Съобщение за провеждане на родителска среща по Проект "Социална, икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Общ. П. Тръмбеш" на 02.03.2021г. от 15 ч.

26.2.21 Информация за хода на изпълнение на Проект "Социални иновации за активно социално включване в Община Полски Тръмбеш"

25.2.21 Информация разработване на нова Програма за развитие на туризма на територията на Община Полски Тръмбеш

Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата