На 8 септември 2007 година  в град Полски Тръмбеш бе открит ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ в резултат на  събирателска и проучвателна дейност от страна на специалисти от Регионален исторически музей - Велико Търново и активната помощ на читалищните секретари от цялата община. В залите по, “Археология”, “Етнография“, “ Възраждане, нова и най-нова история”  изложените експонати са движими паметници на местната култура - мост между миналото и бъдещето. Представените в зала “ Антропология” експонати са антропологични възстановки по черепи  на действителни исторически личности - научно и творческо дело на член-кор.проф.д.м.н. Йордан Йорданов наш земляк и почетен гражданин на град Полски Тръмбеш.

Работно време на музея: 9-18 ч.
Почивен ден - понеделник
Исторически музей гр. Полски Тръмбеш
Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата