Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация /СБПЛР/ "Минерални бани" - Полски Тръмбеш ЕООД

Адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. "Търговска" № 92
тел.: 0879400085

Бърза помощ -Телефон: 150  

Лекари-специалисти на територията на община Полски Тръмбеш

1. ЕТ "АИПСМП частен неврологичен и физиологичен кабинет д-р Бонка Илиева"
Адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул."Търговска" №92
Телефон: 06141/4936; 0888 464 011
Бонка Иванова Илиева - Физикална и рехабилитационна медицина, Нервни болести

2. ЕТ "ИПСМП-гинекологичен кабинет- д-р Виолета Русева"
Адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул."Търговска" №92, каб.28 и 29
Телефон: 06141/2934; 0888 471 978
Виолета Русинова Русева - Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина

3. ЕТ "ИПСМП-кабинет очни болести- д-р Иванка Иванова"
Адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул."Търговска" №92
Телефон: 06141/2343; 0889 712 286
Иванка Йорданова Иванова - Очни болести

4. ЕТ "ИПСМП-ЛК- д-р Йордан Русев"
Адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул."Търговска" №92, каб.30 и 31
Телефон: 06141/4923; 0888 731 626
Йордан Станчев Русев - Хирургия

5. ЕТ "ИПСМП по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната- д-р Румен Цанков"
Адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул."Търговска" №92
Телефон: 06141/2974; 0888 742 758
Румен Ангелов Цанков - Ендокринология и болести на обмяната

6. ЕТ "ИПСМП по вътрешни болести и кардиология- д-р Диана Георгиева Ангелова"
Адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул."Търговска" №92, каб.23
Телефон: 06141/2807; 0889 261 691
Диана Георгиева Ангелова - Кардиология

7. ЕТ "ИПСМП по детски болести- д-р Севдалина Захариева Дживодерова"
Адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул."Раковски" №8
Телефон: 06141/4019; 0889 748 828
Севдалина Захариева Дживодерова - Детски болести

8. ЕТ "ИПСМП по психиатрия- д-р Кирил Великов Грудков"
Адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. "Търговска" №92
Телефон: 625758
Кирил Великов Грудков - Психиатрия

Лабораторни изследвания

Лабораторни изследвания
1. ЕТ "Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ-лекарски кабинет- д-р Петко Петков"
Адрес: гр. Полски Тръмбеш,  ул. "Търговска" 92
Телефон: 0889 765 610
Петко Петков - Образна диагностика

Стоматолози

1. ЕТ"ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р ГИНКА ВЪРБАНОВА СТЕФАНОВА"
Адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул."Тьрговска"№72
Телефон: 06141/2166
Гинка Върбанова Стефанова - Обща стоматология
           Първична и детска извънболнична стоматологична помощ

2. ЕТ"ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р СТЕФАН РАШКОВ СТЕФАНОВ"
Адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул."Тьрговска"№72
Телефон: 06141/2166
Стефан Рашков Стефанов - Обща стоматология
           Първична и детска извънболнична стоматологична помощ

3. ЕТ"ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р ТОДОРКА НЕДЯЛКОВА БУРОВА"
Адрес: с.Полски Сеновец
Телефон: 24832
Тодорка Недялкова Бурова - Обща стоматология
           Първична и детска извънболнична стоматологична помощ

4. ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИКО-ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - Д-Р ИВАЙЛО ДОНЧЕВ"
Населено място: С.РАДАНОВО
Адрес: Здравен дом
Ивайло Маринов Дончев - Обща стоматология
           Първична и детска извънболнична стоматологична помощ

5. ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ -ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ- Д-Р АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА"
Адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул."Тьрговска"№92
Телефон: 0887 528 081
Анелия Венелинова Георгиева - Обща стоматология
           Първична и детска извънболнична стоматологична помощ

Общопрактикуващи лекари

1. ЕТ " Амбулатория за ИППМП д-р Костадинка Александрова"
Управител: Костадинка Александрова Борисова
Адрес: гр.П.Тръмбеш, ул.Търговска №92 ,к-ти. 32 и 33
Телефон: 06141/3028
   
2. ЕТ " Д-р ЛилияБорисова-ИППМП"
Управител: Лилия Ганчева Борисова
Адрес: общ.П.Трмбеш с.Страхилово
Телефон: 06145/2606;0885/624547,0899/741417
    
3. ЕТ "АИППИМП- Д-р ЕмилияКирилова"
Управител: Емилия Генова Кирилова
Адрес:  гр.П.Тръмбеш, ул."Търговска" № 92 к-ти 44 и 46
Телефон: 06141/2375,06141/2379,0887/805036
  
4. ЕТ "АИППИМП- Д-р Петранка Петрова"
Управител: Петранка Петрова Дамянова
Адрес: гр.П.Тръмбеш, ул."Търговска" № 92 к-ти. 1,2 и 8
Телефон: 06141/2275,;0888/661704
   
5. ЕТ "ИППМП-Галина Петкова"
Управител: Галина Цветкова Петкова
Адрес: Търговска № 92 к-ти.34 и 35
Телефон: 0888/622947
   
6. ЕТ "ИППМП-ЛК- Д-р Емил Енчев"
Управител: Емил Денчев Енчев
Адрес: общ.П.Тръмбеш, с.Раданово
Телефон: 06141/3967,0888/993656
    
7. ЕТ "ИППМП-ЛК- Д-р Магдалена Нейкова"
Управител: Магдалена Стоянова Нейкова
Адрес: общ.П.Тръмбеш, с.Павел
Телефон: 623;220;0889/722380
    
8. ЕТ "ИППМП-ЛК- д-р Николай Атанасов"
Управител: Николай Боби Атанасов
Адрес: общ.П.Тръмбеш, с.Масларево
Телефон: 0889654059
   
9. ЕТ "ИППМП-ЛК- Д-р Румен Йотовски"
Управител: Румен Стефанов Йотовски
Населено място: с.Петко Каравелово
    
10. ЕТ "ИППМП-ЛК- Д-р Тихомир Караиванов"
Управител: Тихомир Недков Караиванов
Адрес: с.Обединение, общ.П.Тръмбеш
Телефон: 0887/340231     

Аптеки

1. Анка Петрова Маринова
Населено място: Полски Тръмбеш
Адрес: ул. Търговска 78
Телефон: 06141/3966
Управител: Анка Петрова Маринова

2. Минко Минков Дживодеров
Населено място: Полски Тръмбеш
Адрес: ул. Раковски 8
Телефон: 06141/4019
Управител: Минко Минков Дживодеров

3. Виолетка Петрова Владкова (работи с рецепти към НЗОК)
Населено място: Полски Тръмбеш
Адрес: ул. Търговска 43
Телефон: 06141/3015
Управител: Виолетка Петрова Владкова
Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата