Наименование: СУ "Цанко Церковски"
Адрес:
5180 гр. Полски Тръмбеш, ул. "Училищна" 25 
Телефон: Директор - 06141/63-89,
                Секретар - 06141/50-41
                Счетоводство - 06141/69-45
                Помощник директор - 06141/62-89
е-mail: sou_pt@mail.bg
web сайт: www.sou-pt.com
Наименование: ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
Адрес: 5185 с. Раданово  
Телефон: Директор - 06141/59-36
е-mail: radanovo_school@abv.bg
Наименование: ОУ "Васил Левски"
Адрес: 5184 с. Петко Каравелово
Телефон: Директор - 061405/543
е-mail: alexpandov@vip.bg
Наименование: ДГ "Детски свят"
    Адрес: 5180 гр. Полски Тръмбеш
    Телефон: 06141/69-09
web сайт: www.dg-pt.trambesh.eu
Документи за изтегляне:
    Правилник ДГ "Детски Свят", гр. П.Тръмбеш
    Стратегия ДГ "Детски Свят", гр. П.Тръмбеш
    Списък на децата записани за учебната 2017/2018 г.
Наименование: ДГ "Първи юни"
    Адрес: 5185 с. Раданово
   Телефон: 06141/30-97
Документи за изтегляне:
    Правилник ДГ "Първи юни", с. Раданово
    Стратегия ДГ "Първи юни", с. Раданово
    Списък на децата записани за учебната 2017/2018 г.
Филиал с. Павел
Наименование: ДГ "Незабравка"
    Адрес: 5184 с. Петко Каравелово
    Телефон: 061405/282
Документи за изтегляне:
    Правилник ДГ "Незабравка", с. П. Каравелово
    Стратегия ДГ "Незабравка", с. П. Каравелово
    Списък на децата записани за учебната 2017/2018 г.
Филиал с. Куцина
Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата