"; } if (!empty($error)) { $errorcode = file_get_contents($error_url); $replace = "##error##"; $errorcode = str_replace($replace, $error, $errorcode); echo $errorcode; exit; } $internalfields = array ("submit", "reset", "send", "filesize", "formid", "captcha_code", "recaptcha_challenge_field", "recaptcha_response_field", "g-recaptcha-response"); $message .= $eol; $message .= "IP Address : "; $message .= $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $message .= $eol; $logdata = ''; foreach ($_POST as $key => $value) { if (!in_array(strtolower($key), $internalfields)) { if (!is_array($value)) { $message .= ucwords(str_replace("_", " ", $key)) . " : " . $value . $eol; } else { $message .= ucwords(str_replace("_", " ", $key)) . " : " . implode(",", $value) . $eol; } } } $body = 'This is a multi-part message in MIME format.'.$eol.$eol; $body .= '--'.$boundary.$eol; $body .= 'Content-Type: text/plain; charset=UTF-8'.$eol; $body .= 'Content-Transfer-Encoding: 8bit'.$eol; $body .= $eol.stripslashes($message).$eol; if (!empty($_FILES)) { foreach ($_FILES as $key => $value) { if ($_FILES[$key]['error'] == 0 && $_FILES[$key]['size'] <= $max_filesize) { $body .= '--'.$boundary.$eol; $body .= 'Content-Type: '.$_FILES[$key]['type'].'; name='.$_FILES[$key]['name'].$eol; $body .= 'Content-Transfer-Encoding: base64'.$eol; $body .= 'Content-Disposition: attachment; filename='.$_FILES[$key]['name'].$eol; $body .= $eol.chunk_split(base64_encode(file_get_contents($_FILES[$key]['tmp_name']))).$eol; } } } $body .= '--'.$boundary.'--'.$eol; if ($mailto != '') { mail($mailto, $subject, $body, $header); } header('Location: '.$success_url); exit; } ?> Община Полски Тръмбеш - Спорт и туризъм

Минералните води в общината

Минералните води в общината са огромно неоценимо при­родно богатство. Плоският релеф и малката надморска висо­чина са дали своето отражение върху слабото епейрогенно из­дигане, което приближава долните водоемни хоризонти към по-горните.
       През май 1970 г. край Полски Тръмбеш в близост до Ма­шиностроителния завод „Първи май" бя­ха открити термоминерални води с хипертермален произход. Водоносният хоризонт започва от 750 м при дълбочина на сон­дата 1515 м. С помощта на мощен компресор водата се изхвър­ля на повърхността от 25-30 м. дълбочина. Температурата се движи между 44-47°. Дебитът на минералната вода е 50-60 л за секунда, срещу 43 л в известните балнеолечебни курорти Хи­саря, Кюстендил и Банкя, взети заедно. По тези количествени показатели това е най-големият водолечебен комплекс в ми­зийската платформа на Централна Северна България.
      По данни на световноизвестния институт „Луи Пастьор" във Франция минералните води притежават ценни лечебни свой­ства. Анализите доказаха разнообразната минерална съставка от наличието на бром, калий, натрий, калций, хлор, магнезий, желязо, манган, литий, барий, следи от стронций и др. Общата минерализация е 3,3-5,7 г в литър вода. Химическият състав съперничи на най-прочутите термоминерални извори при Карлови Вари и Яхимов в Чешкия масив, Харгита в Карпатите, Бад Гащайн в Алпите, Виши в Централния френски масив, Будапеща и др.
       Алкалният характер на водата (рН-7,7) има престижен лечебно-профилактичен ефект и предимство за най-широко оползотворяване.
      Лековитите стойности на минералната вода имат много добра мотивация при редица заболявания на опорно-двигателния апарат, на пикочно-половата система, болести на обмяната на веществата, хронични гастрити, колити, стомашно-чревни заболявания, язви на стомаха и дванадесетопръстника, цистит, различни форми на ревматизъм, артрити и деформиращи артрози, диабет, хронични чернодробни и жлъчни страдания, екземи.
       През 1971 г. в Обединение на дълбочина 1250 м бяха отк­рити топли минерални води, които достигат на 50 м от земната повърхност. Средният дебит е около 45 л/сек. Температурата на водата е над 43° с лека алкална реакция. Притежава много добра минерализация и е предпочитана за редица заболявания на периферната нервна система, гинекологични увреждания, ук­репване на имунната система и др.
                                                                                                                                   
Работно време на минералнините бани в гр. П. Тръмбеш: сезонно, от 9.00 ч. до 18.00 ч. без почивен ден
Минералните бани в гр.П.Тръмбеш
Параклис пред минералните бани
в гр.П.Тръмбеш
Минералните бани в с.Обединение

Полу-открит плувен басей в гр. П. Тръмбеш

Басейнът е с минерална вода и размери: 12.5 м.-ширина, 25 м.-дължина,  1.6 м. - 2.4 м.-дълбочина, като същият е ремонтиран и пуснат в експлоатация през м. юни 2007 г. Изцяло са обновени санитарните помещения-тоалетни, бани с душове и съблекални. Обектът разполага с функциониращ медицински пункт  и с бюфет за продажба на безалкохолни напитки и пакетирани сладкарски изделия.
        На разположение на посетителите са закрита и открита външна площадки, оборудвани с шезлонги.
Работно време: 10.00 - 19.00 ч., без прекъсване;
Санитарни полу - дни: понеделник и четвъртък.

Хотел "Есперанто", гр. Полски Тръмбеш

Хотел "Есперанто", гр. Полски Тръмбеш
Обектът работи: целогодишно
Етажи: 3 общо легла: 72
Заведения: коктейл бар, ресторант
В стаите: самостоятелен санитарен възел, телефон

Ловно-стрелбищен комплекс, гр. П. Тръмбеш:

Ловно-стрелбищен комплекс, гр. П. Тръмбеш:
Построен през 1984 г., комплексът е разположен на територията на м.”Ловния парк” в гр.П.Тръмбеш.      Представлява открити и закрити ловни стрелбища, както и  административно-битова сграда с хотелска част, конферентна зала и кафе-аперитив.
Години на ред гр.П.Тръмбеш е бил домакин на провеждани  републикански турнири по ловна стрелба.
Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата