Решения на Общинския съвет 2023-2027 год.

|| Решение 001-013> пълен текст || Решение 019-029> пълен текст || Решение 030-045> пълен текст || Решение 046-048> пълен текст ||
|| Решение 049-066> пълен текст || Решение 067-078> пълен текст || Решение 079-100> пълен текст || Решение 101-110> пълен текст ||
|| Решение 111-117> пълен текст ||


Решения на Общинския съвет 2019-2023 год.

|| Решение 001-021> пълен текст || Решение 022-040> пълен текст || Решение 041-053> пълен текст || Решение 054-066> пълен текст ||
|| Решение 067-090> пълен текст || Решение 091-105> пълен текст || Решение 106-128> пълен текст || Решение 129-144> пълен текст ||
|| Решение 145-153> пълен текст || Решение 154-176> пълен текст || Решение 177-194> пълен текст || Решение 195-208> пълен текст ||
|| Решение 209-222> пълен текст || Решение 223-225> пълен текст || Решение 226-251> пълен текст || Решение 252-277> пълен текст ||
|| Решение 277-296> пълен текст || Решение 297-315> пълен текст || Решение 316-330> пълен текст || Решение 331-341> пълен текст ||
|| Решение 342-350> пълен текст || Решение 351-360> пълен текст || Решение 361-370> пълен текст || Решение 371-376> пълен текст ||
|| Решение 377-388> пълен текст || Решение 389       > пълен текст || Решение 390-405> пълен текст || Решение 406-417> пълен текст ||
|| Решение 418-429> пълен текст || Решение 430-450> пълен текст || Решение 451-466> пълен текст || Решение 467-486> пълен текст ||
|| Решение        487> пълен текст || Решение 488-507> пълен текст || Решение 508-513> пълен текст || Решение 514-522> пълен текст ||
|| Решение 523-542> пълен текст || Решение 543-558> пълен текст || Решение 559-569> пълен текст || Решение 570>        пълен текст ||
|| Решение 571-583> пълен текст || Решение 584-597> пълен текст || Решение 598-609> пълен текст || Решение 610-631> пълен текст ||
|| Решение 632-656> пълен текст || Решение 657-669> пълен текст || Решение 670-677> пълен текст || Решение 678-687> пълен текст ||
|| Решение 688-710> пълен текст || Решение 711-719> пълен текст ||

Решения на Общинския съвет 2015-2019 год.

|| Решение 001-002> пълен текст || Решение 003-021> пълен текст || Решение 022-028> пълен текст || Решение 029-044> пълен текст ||
|| Решение 045-048> пълен текст || Решение 049-071> пълен текст || Решение 072-092> пълен текст || Решение 093-110> пълен текст ||
|| Решение 111-135> пълен текст || Решение 136-153> пълен текст || Решение 154-169> пълен текст || Решение 170-182> пълен текст ||

|| Решение 183-208> пълен текст || Решение 209-222> пълен текст || Решение 223-235> пълен текст || Решение 236-259> пълен текст ||
|| Решение 260-266> пълен текст || Решение 267-282> пълен текст || Решение 283-295> пълен текст || Решение 296-308> пълен текст ||
|| Решение 309-326> пълен текст || Решение 327-341> пълен текст || Решение 342-354> пълен текст || Решение 355-372> пълен текст ||
|| Решение 373-381> пълен текст || Решение 382-389> пълен текст || Решение 390-401> пълен текст || Решение 402-412> пълен текст ||
|| Решение 413-420> пълен текст || Решение 421-430> пълен текст || Решение 431-445> пълен текст || Решение 446-465> пълен текст ||
|| Решение 466-481> пълен текст || Решение 482-491> пълен текст || Решение 492-511> пълен текст || Решение 512-521> пълен текст ||
|| Решение 522-537> пълен текст || Решение 538-547> пълен текст || Решение 548-558> пълен текст || Решение 559-568> пълен текст ||
|| Решение 569-586> пълен текст || Решение 587-603> пълен текст || Решение 604-612> пълен текст || Решение 613-630> пълен текст ||
|| Решение 631-643> пълен текст || Решение 644-656> пълен текст || Решение 657-668> пълен текст || Решение 669-680> пълен текст ||
|| Решение 681-694> пълен текст || Решение 695-703> пълен текст ||

Решения на Общинския съвет 2011-2015 год.

 

Решения на Общинския съвет 2007-2011 год.

 
Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina@trambesh.egov.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата