5.7.24 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната...

5.7.24 ОБЯВА за провеждане на конкурс на 25.09.2024 г. и 26.09.2024 г. във в.ф. 54 800 – Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности за...

4.7.24 Протокол за разпределение на пасища, мери, ливади от ОПФ с. Обединение съгл. Реш. № 1858 от 31.05.2024 г. по касационно административно дело №161/24 на...

3.7.24 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна...

28.6.24 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна...

29.5.24 ОБЯВА за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба

22.5.24 ОБЯВА за провеждане на конкурс на 18.06.2024 г. във в.ф. 54 800 — Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности за сержанти...

26.4.24 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в...

2.4.24 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната...

2.4.24 ОБЯВА за провеждане на конкурс на 28.05.2024 г. и 29.05.2024 г. във в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности...

2.4.24 ЗАПОВЕД за организиране на дейностите и мероприятията в Централно военно окръжие и подчинените военни окръжия по привличане на кандидати за...

21.3.24 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за...

19.3.24 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в...

5.3.24 ПОКАНА. Уважаеми съграждани, Във връзка с организиране на Обществено обсъждане на одобрените Концепции за интегрирани териториални инвестиции...

14.2.24 ЗАПОВЕД за обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани и оправомощаване на началника на НВУ...

14.2.24 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна...

9.2.24 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили...

16.11.23 Вакантни места за войници

Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата
Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina@trambesh.egov.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш