24.4.17 Регистър на общинските детски градини на територията на Общ. П. Тръмбеш

21.3.17 РЕГИСТЪР ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

21.3.17 РЕГИСТЪР ЗА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на Общ. П. Тръмбеш с данни за процеса на приватизация на общ. търговски дружества

РЕГИСТЪР на общинските предприятия

РЕГИСТЪР на на търговските дружества с общинско участие

Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата