18.1.24 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в...

16.1.24 Заповед за определяне на ел. пощи за официални, чрез които ще се осъществява служебната кореспонденция в кметствата на територията на Общ. П. Тръмбеш

15.1.24 ОБЯВА за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на...

11.1.24 ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето...

10.01.2024 ЗАПОЧНА КАМПАНИЯТА ПО СЪБИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2024г.

4.1.24 ЗАПОВЕД №СА-02-05-12857-1/03.01.2024 за измениние Зап. №СА-02-05-12857/04.12.2023, касаеща отдаване под наем на полски пътища на територията на Общ...

2.1.24 Уведомително писмо за промяна на обслужваща банка и банкова сметка на община Полски Тръмбеш

16.11.23 Вакантни места за войници

25.10.23 Вакантни места за войници

17.10.23 Заповед за определяне границите на районите, в които през 2024 г. Общ. П. Тръмбеш организира услугите по: 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци

11.10.23 ЗАПОВЕДИ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА споразумението по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на ...

10.10.23 Покана за обществено обсъждане на горскостопанския план за горските територии–общ. собственост, в района на дейност на ТП Държавно горско...

10.10.23 Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от ...

20.9.23 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно...

30.8.23 ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина, за времето от...

22.8.23 ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 17.08.2023 г. № ОХ - 685 гр. София за обявяване на 2 вакантни длъжности за офицери в Сухопътните войски

22.8.23 ОБЯВА за провеждане на конкурс на 28.11.2023 г. и 29.11.2023 г. във в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности за...

Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата
Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina@trambesh.egov.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш