8.4.22 Информация за изпълнение на проект BG16M1OP002-2.009-0047 с наименование: „Изпълнение на демонстрационен проект в областта на управление на отпадъците в ...

26.2.22 Информация за подписано Допълнително споразумение №4 към Договор BG05FMOP001-5.001-0051-C04, Проект "Осигуряване на топъл обяд в условията на пандемията...

26.2.22 Информация за подписано Допълнително споразумение за удължаване на изпълнението на Проект "Патронажна грижа + в Общ. П. Тръмбеш" с 6 месеца

26.2.22 Общ. П. Тръмбеш подписа договор за съвместна дейност с Фонд "Социална закрила" гр. София за изпълнение на Проект "Внедряване на мерки за енергийна...

30.12.22 Информация за хода на изпълнение на Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Общ. П. Тръмбеш" през м. декември 2021

30.12.22 Информация за хода на изпълнение на Проект "Патронажна грижа + в Община Полски Тръмбеш"

30.12.22 Общ. П. Тръмбеш подписа Допълнително споразумение по Проект "Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Общ. П. Тръмбеш", с който се удължава срока...

21.12.21 Информация за проведено заключително събитие по Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Общ. П. Тръмбеш"...

21.12.2021 Информация за проведено събитие-фото изложба по Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Общ. П. Тръмбеш" ...

13.12.21 Съобщение за провеждане на Фотографска изложба на 16.12.2021 г. и на Заключително мероприятие на 17.12.2021 г. по проект "Социални, икономически и образователни...

13.12.21 Съобщение за провеждане на безплатни консултативно-профилактични прегледи от лекар-пулмолог на 17.12.2021г. по Проект "Социални, икономически и образователни...

13.12.21 Съобщение за провеждане на безплатни консултативно-профилактични прегледи от лекар-кардиолог на 14.12.2021г. по Проект "Социални, икономически и образователни...

10.12.21 Информация за проведени срещи и общи занимания с родители на 24-25.11.2021 г. по проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими...

 
 
 
 

30.11.21 Информация за хода на изпълнение на Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Общ. П. Тръмбеш" през м. ноември 2021г.

26.11.21 Съобщение за провеждане на безплатни консултативно-профилактични прегледи по Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими...

26.11.21 ъобщение за провеждане на безплатни консултативно-профилактични прегледи по Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими...

23.11.21 Съобщение за провеждане на срещи и общи занимания с родители на 24-25.112021 г. по проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими...

19.11.21 Съобщение за провеждане на срещи и общи занимания с родители на 16 и 17 ноември 2021 г. по проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на ...

 

15.11.21 Информация за проведени срещи и общи занимания с родители на 10 и 11 ноември 2021 г. по проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на ...

 

15.11.21 Съобщение за провеждане на срещи и общи занимания с родители на 16 и 17.11.2021г. по проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими...

12.11.21 Съобщение за провеждане на официално събитие във връзка с приключване на изпълнението на проект BG16M1OP002-2.010-0005-C01 „Рекултивация на депо за битови...

10.11.21 Обява за прием на документи по проект "Патронажна грижа + в Общ. П. Тръмбеш

9.11.21 Съобщение за провеждане на срещи и общи занимания с родители на 10 и 11 ноември 2021 г. по проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на...

Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата