7.8.23 ЗАПОВЕД № РД-07-19/04.08.2023 г. за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения между собствениците и/или ползвателите за...

18.7.23 ОБЯВА за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на...

12.7.23 ПОКАНА за публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2022” и сметки за средства на Европейския съюз на Общ. П. Тръмбеш

11.7.23 ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 52090 гр. Долна Митрополия. ОБЯВА за провеждане на конкурс за заемане на офицерска длъжност във военно формирование 52090

28.6.23 ОБЯВИ за провеждане на конкурси за приемане на военна служба

23.6.23 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна...

20.6.23 Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища...

16.5.23 Служба „Военна полиция“ Обявява конкурс за длъжността „старши специалист“ в сектор в отдел „Контрол и охрана на обекти“ в Регионална служба...

15.5.23 Община Полски Тръмбеш изпълнява демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците в община Полски Тръмбеш

9.5.25 Протоколи от Комисии по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ по населените места

26.4.23 ОБЯВА за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия и медицинските пунктове във военни формирования от Българската

7.4.23 Във връзка със стартирал проект "Укрепване на общинския капацитет в Общ. П. Тръмбеш", по Договор BG05SFPR002-2.002-0107-C01

7.4.23 7.4.23 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование 52480-София за приемане на военна служба на лица, завършили...

7.4.23 ОБЯВА за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български...

22.3.23 ОБЯВА за провеждане на конкурс на 27.06.2023 г. и 28.06.2023 г. във в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности...

17.3.23 Информация за проведена публична дискусия за обсъждане на проект на Анализ на потребностите от социални услуги и проект на Предложение...

17.3.23 Общ. П. Тръмбеш подписа Договор за укрепване на общинския капацитет в областта на социалната сфера, с финансиране чрез безвъзмездна финансова помощ

9.3.23 ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА за обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани и...

28.2.23 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили...

22.2.23 Планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

21.2.23 На 21.2.2023г., кмета на Общ. П. Тръмбеш подписа Административен Договор с Министерство на труда и социалната политика за предоставяне на...

17.2.23 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна...

15.2.23 Обл. администр. В. Търново организира изнесена приемна за граждани на Общ. П. Тръмбеш, във връзка с изплащане на обезщетенията за автомаг. „Хемус“

14.2.23 ОБЯВА за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на...

5.2.23 Общ. П. Тръмбеш започна изпълнение на договор за закупуване на нов лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж – за разнос на...

23.1.23 ОБЯВИ за провеждане на конкурси за приемане на военна служба

12.1.23 ОБЯВА за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански...

Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата
Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina@trambesh.egov.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш