19.12.22 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища...

23.11.22 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩ. П. ТРЪМБЕШ

27.10.22 Проект за изменение на ОУПО Полски Тръмбеш

28.10.22 ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА границите на районите, в които през 2023 г. Общ. П. Тръмбеш организира услугите по събиране, транспортиране, третиране на...

27.10.22 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩ. П. ТРЪМБЕШ

12.10.22 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане

12.10.22 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища...

23.9.22 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на...

1.9.22 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна...

1.9.22 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната...

16.8.22 ПОКАНА за публично обсъждане на отчета на "Бюджет 2021" и сметки за средства на Европейския съюз на Общ. П. Тръмбеш

10.8.22 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища...

9.8.22 ОБЯВА за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица

9.8.22 ЗАПОВЕД № ПО-09-10-1/05.08.2022 г. за изменение на Заповед № ПО-09-10/03.08.2022 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - В. Търново в т. I...

8.8.22 Инвестиционно предложение за „Изграждане на автоматична капкова поливна система на площ 971,81 дка комбинирани орехови и лешникови насаждения на ...

8.8.22 ЗАПОВЕД № П0-09-10/03.08.2022 г. за назначаване комисия, която да ръководи сключването на споразумения между собствениците и/или ползвателите за ...

2.8.22 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на ...

2.8.22 ОБЯВА за провеждане на конкурс за офицерска длъжност във военно формирование 48960 – София за приемане на военна служба на лице, завършило ...

15.7.22 СЪОБЩЕНИЕ: Обява на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Текущ ремонт на...

15.7.22 инвестиционно предложение: Реконструкция и основен ремонт на съществуващи площадки за игра, плочници и прилежащ терен към тях на ДГ „Детски свят”...

8.7.22 Вакантни места за войници за Сухопътни войски

www.comd.bg
www.mod.bg/bg
Марин Кръстев: 0887 233 967; (0631) 60446
Военно окръжие II степен - Велико Търново: (062) 620400

28.6.22 Обява до заинтересуваните лица и общественост във връзка със Заявление за издаване на комплексно разрешително на оператора „ОЛИВА” АД, гр. Кнежа...

16.6.22 Вакантни длъжности за войници за срочна служба в доброволния резерв

1. Срок за подаване на документи: до 06.07.2022 г.;
2. Срок на службата: 6 месеца;
3. Заплата: 1016 лв. (както на професионален войник).
4. След завърщване се предлага преминаване на кадрова войнна служба без конкурс.
5. Образование: минимално - основно.

Марин Кръстев: 0887 233 967; 0631 6 04 46; Военно окръжие II степен - Велико Търново: 062 62 04 00

8.6.22 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на...

8.6.22 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военнo формированиe от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на...

28.4.22 Обявление на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост за започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти...

20.4.22 Реш. №211 на Мин. съвет от 7.4.2022 за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държ. нужда за изграждане на "АВТОМАГИСТРАЛА ХЕМУС"

18.3.22 ОБЯВА за провеждане на конкурс с кандидати за приемане на 20 сержанти/старшини, оркестранти на военна служба в Представителния и военните духови...

14.3.22 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите...

18.2.22 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в ...

Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата
Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina@trambesh.egov.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш