3.7.21 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 26.07.2021 г. до 29.07.2021 г. в Съвместното командване на специалните операции в гарнизон Пловдив
ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование 28860-Горна Малина, от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
СПИСЪК на вакантните длъжности за войници от Съвместното командване на специалните операции (СКСО), за заемане след провеждане на конкурс, по чл. 2, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ОБЯВА за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина
ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 24.11.2021г. до 01.12.2021г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Казанлък, Асеновград и Мусачево
Приложения

21.4.21 Обява по проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш"

21.4.21 Съобщение за провеждане на безплатни консултативно-профилактични прегледи на 29.04.2021 г. от 12 часа по Проект "Социални, икономически и ...

6.1.21 Общ. П. Тръмбеш обявява, че от 04.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на ...

 
 

6.1.21 В Община Полски Тръмбеш от 04.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

 

6.1.21 Общ. П. Тръмбеш обявява следният недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор 57354.300.1020 ...

10.11.20 Доклад за резултатите при реализиране на проект „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Общ. П. Тръмбеш”

Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата
Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina@trambesh.egov.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш