30/01/2023 - Община Полски Тръмбеш разкри 23 работни места за младежи до 29 г.
Община Полски Тръмбеш разкри 23 работни места за младежи до 29 г.

Кметът на Община Полски Тръмбеш Георги Чакъров проведе среща с младежите, които започват работа в общината по проект „Нова възможност за младежка заетост” от 1 февруари 2023 г. На 30 януари бяха подписани трудови договори с 23-ма младежи до 29- годишна възраст. Средствата в размер на 126 563 лв. са осигурени по подписан договор между кмета на Община Полски Тръмбеш и Агенция по заетостта -София.
Финансирането за разкриване на работните места е осигурено след одобрен проект на Община Полски Тръмбеш по Проект BG05M9OP001-1.001-0001 „Нови възможности за младежка заетост”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.
По проекта се осигурява финансиране до 31.07.2023 г. на длъжност „работник поддръжка на пълен работен ден”. Пет от тях ще работят в град Полски Тръмбеш, а останалите в осем от населените места от общината - Масларево, Обединение, Раданово, Петко Каравелово, Куцина, Полски Сеновец, Каранци и Орловец. В останалите шест села няма регистрирани безработни младежи до 29-годишна възраст.
Младежите ще бъдат обучавани от определените им ментори, които притежават опит в ръководството и наставничество на лица изпълняващи дейности свързани с характера на длъжността.
С изпълнението на проекта от Община Полски Тръмбеш се предоставя възможност на безработните младежи да придобият трудови навици и професионален опит. С реализирането на проекта се изпълнява и политиката на общината в сферата на заетостта, да се създават работни места по всички програми и мерки за заетост.

На снимката кметът на срещата с младежите при връчване на договорите им

07/09/2022 - Община Полски Тръмбеш спечели за 7 месеца рекордните 2,3 млн. лв. от сделки със собствени имоти
Община Полски Тръмбеш спечели за 7 месеца рекордните 2,3 млн. лв. от сделки със собствени имоти

16 379 дка горскостопански площи е богатството на района, 6459 дка гори са върнати след люта съдебна битка.
ПРИХОДИТЕ ОТ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ СА ДОБРО ПЕРО В БЮДЖЕТА НА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, но от началото на годината са рекордни, сочи справката на началника на отдела Николай Буюклиев. До края на юли 2022 г. Общината е спечелила рекордните 2 386 000 лв. от сделки с имоти. През 2018 г. сумата е била 1 ,2 млн. лв., през следващата едва 714 000 лева, после 1,1 млн. лв., а през цялата минала година 1,4 млн. лв. До 31.07.2022 г. са съставени 3915 акта за имоти, собственост на общината.
„…Сериозната сума от началото на годината е събрана от отдаване под наем и от продажба на имоти в регулация, дворни места, незастроени площи за производствена дейност. 839 000 лв. са само от наем на ниви, другото е от наем на имущество, което е около стотина хиляди лева, и останалото е от разпореждане и концесии, но концесиите са от два язовира“, обясни Николай Буюклиев, който е шеф на този отдел вече 10 години, а работи в Общинската администрация на родния си град от 2003 г.
Гражданите много често търсят общински терени за различен бизнес и през последните години е имало наплив за соларни централи. Продадени са два терена в Страхилово, два в Полски Тръмбеш и един в Павел за фотоволтаици. Все още нито една централа не е заработила в общината, но се работи усилено за пускането им, уточнява още Николай Буюклиев.
Общата площ на имоти – общинска собственост, включени в горскостопанския план на община Полски Тръмбеш, възлиза на 16 379 дка. От тях залесената площ е в размер на 15 669 дка.  Незалесената дървопроизводителна площ е 87 дка, а недървопроизводителната 623 дка. От незалесените площи с най-голяма площ са поляните – 567 дка.
Най-голяма е площта на нискостъблените гори – 6542 дка, следвани от издънковите за превръщане в семенни – 5126 дка.
Със съдебно решение на общината и след люта битка са възстановени горски територии с площ 6459 дка в землището на село Орловец.
Община Полски Тръмбеш притежава в собственост 41 487,086 дка пасища и мери. В града те са 1095 дка, а най-много са в Обединение – 5669 дка. Във Вързулица са 1509 дка, в Иванча 3307, в Каранци 2025 дка, в Климентово 2258, в Масларево – 2323 дка, Обединение – 5669 дка, Орловец – 4160 дка, Павел – 4253 дка, Петко Каравелово – 1430 дка, Полски Сеновец – 4002 дка, Раданово – 3045 дка, Куцина – 1005 дка, Стефан Стамболово – 1005 дка, Страхилово – 4394 дка.
Мерите и пасищата са имоти, възстановени на Община Полски Тръмбеш с решение на Общинска служба „Земеделие“ в съществуващи стари реални граници по план за земеразделяне и включени в протоколни решения по землища. Община Полски Тръмбеш притежава в собственост 3149,140 дка имоти с НТП „нива”, които общината отдава под наем чрез търг на всеки две години. През последните стопански години са постигнати следните средногодишни наемни цени на декар – за стопанската 2018/2019 година – 83 лева за 1 декар, за стопанската 2019/2020 година – 83 лева за 1 декар, за стопанската 2020/2021 година – 86 лева за 1 декар, за стопанската 2021/2022 година също 86 лева за декар, за стопанската 2022/2023 година – 132 лева за декар, за стопанската 2023/2024 година също132 лева за декар.

07/09/2022 - Над 200 000 лв. превърнаха парк „Славейков” в място за отдих
Над 200 000 лв. превърнаха парк „Славейков” в място за отдих

ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ПОСРЕЩНА СВОЯ ПРАЗНИК С НАПЪЛНО ОБНОВЕН ПАРК „Славейков” в центъра на града. С над 200 000 лева Общината изпълни проекта по договор за безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие” по Програма за развитие на селските райони чрез сдружението по МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“. В рамките на проекта беше рехабилитиран и благоустроен съществуващият парк на ул. „Славейков“, където бяха възстановени основните алеи с нова настилка от бетонови павета, като към цялостното решение се добавиха нови алеи, обособиха се зони за отдих и детски площадки.
В средата на парка се изгради зона за пасивен отдих с места за сядане и водна площ, тип фонтанка. Зоните за активен отдих са две детски площадки – за игра на деца до 3 години и от 3 до 12 години, както и две площадки за играта „Петанк“. Обновеният парк е място за игри и почивка и събира малки и големи на раздумка в летните жеги от броени дни.

07/07/2021 - 30 деца тренират плуване на спортния комплекс „Добри Динев”
30 деца тренират плуване на спортния комплекс „Добри Динев”

30 деца ще тренират плуване до 28 юли програма „Синьо лято” на спортния комплекс „Добри Динев” в Полски Тръмбеш под ръководството на треньора и главен спасител Марин Маринов. Освен това той съвсем наскоро взе диплома за учител по физическо възпитание от ВТУ.  Програмата е съвместна с БЧК -  Велико Търново и се провежда за четвърта година за хлапета на възраст от 6 до 14 г. В нея децата се учат да плуват, как да се предпазят от удавяне,  как могат да помогнат на давещ се с подръчни материали. След завършване на курса всички деца получават грамоти.

АВТОР: Н. Сукова

24/08/2021 - Сготвиха два казана булгур на „Празника на царевицата” в Страхилово
Сготвиха два казана булгур на „Празника на царевицата” в Страхилово

С два казана булгур по стародавна страхиловска рецепта гостиха участниците на „Празника на царевицата”. Зърното бе подарено от местния земеделски производител Г. Семов. Празникът се проведе за четвърта поредна година и е посветен на основната култура, която се произвежда в този край – царевицата. В събитието участваха състави от цялата община и от Габрово. Танцьори, певци и музиканти огласяха центъра на селото през целия съботен ден благодарение на инициативата на местното читалище „Просвета 1898”. Сред изненадите на празника бе отличното представяне на Султана Станчева и Тинчо Лазаров, при НЧ "Изгрев - 1900"от Павел и изпълнението на малката Мария Въртикъщникова от Иванча, поясни още секретарят на читалището в Страхилово М. Минчева. Тя допълни, че амбицията на домакините е този празник да се превърне в дълголетна традиция, за да може чрез песен, танци или ритуал да се пази българският дух.

АВТОР: Н. Сукова

30/08/2021 - Кметът Георги Чакъров даде своята награда на „Полските щурчета” на даровита незряща певица
Кметът Георги Чакъров даде своята награда на „Полските щурчета” на даровита незряща певица

Кметът на Полски Тръмбеш Георги Чакъров връчи своята награда от националния конкурс за забавна песен „Полските щурчета” на даровита незряща певица /на снимката/. 17 –годишната Кристиана Кирилова спечели сърцето на градоначалника със своята песен „Очакване да съмне”. По време на връчването на галаконцерта в неделя вечерта на сцената на конкурса в центъра на града кметът с вълнение обяви,че е избрал това момиче заради таланта и, който пък се дължи на корените с общината. Оказа се, че бащата на Криси е от Климентово, а баба и дълги години е била председател на пенсионерския клуб. Наградата на кмета е морална и е диплом за участие в именития конкурс, който се проведе за шести път по егидата на председателя на едноименното сдружение Веселин Маринов и създател на музикалния фестивал.
Кристиана Кирилова се състезава в четвърта възрастова група, където получи осмо място. В същата група участва и Румяна Христова от Полски Тръмбеш, която се класира на 15-то място. Освен нея за участие в конкурса от общината се бяха записали още три момичета, но заради проблем с гласа в последния момент, те отпаднаха от надпреварата. Иначе на подиума Любомира Кирилова, Марисвет Тодорова и Калина Колева.
Над 90 деца от цялата страна участваха в тазгодишното издание на конкурса за млади изпълнители на забавна песен въпреки пандемията и мерките в държавата. Заради Ковид-19 сега наградените бяха обявени на сцената на открито в неделя преди обяд вместо в Историческия музей, както бе планирано.
Професионалното и изключително прецизно жури с председател Етиен Леви и членове Красимир Гюлмезов и Светослав Лобошки, определи много трудно носителите на Гран При и първите места в четирите възрастови групи. Благодарение на спонсорството на местни фирми от общината, носителите на Гран При освен статуетката на Иван Кулински, получиха и по 500 лева парична награда. Най-малкият участник бе само на 5 г. Даная Запрянова обаче получи Гран При в първа възрастова група. С първа, втора и трета награда в същата възрастова група си тръгнаха Дария Стефанова от Русе, Анастасия Банкова от София и Ема Атанасова също от София.
Гран При във втора възрастова група получи 12-годишната Мария Чолакова от Асеновград. Бриана Петрова от Варна взе първа награда, Кристиян Менев от Велико Търново бе удостоен с втора,  третото място си разделиха Ивайла Иванова от Варна и Магдалена Георгиева от Русе.
В трета възрастова група Гран При бе връчена на 13-годишния Крум Крумов от Петрич, който също спечели много овации и от публиката. В тази група журито връчи по две втори и две трети награди. Второто място си поделиха Алекс Карабоев от Горна Оряховица и Десислава Василева от Русе, а третото Вилияна Иванова от Свищов и Далия Ковачева от Габрово.
В четвъртата група с най-големите участници талантливите млади изпълнители също затрудниха журито. Тук Гран При получи 17 –годишната Гала Ботева от Севлиево. Елена Николаева но 16 г. от Казанлък взе първата награда, второто място бе за Александра Златева от Разград и Веселина Няголова от Русе, а третото за Кристина Тодорова, също от Русе.
Носителите на различните отличия, получиха своите награди от различни културни деятели от общината, представители на спонсорите и естествено от създателя на щурчетата Веселин Маринов. Конкурсът завърши с изпълнение на химна на „Полските щурчета”, в което се включиха всички наградени млади изпълнители / на снимката/.
Националното елитно музикално събитие с участници от Бургас до Плевен и от Русе до Петрич, както се изрази Светослав Лобошки, бе съпроводено и с два концерта на звезди от родната естрада. В първия ден – петък, пяха Мариана Попова и квартет „Белканто”, а в събота вечер гости и жители на общината бяха изненадани от песните на Панайот Панайотов.

АВТОР: Н. Сукова

15/09/2021 - 951 деца тръгнаха на училище в общината, първият звънец би за 72-ма първолаци
951 деца тръгнаха на училище в общината, първият звънец би за 72-ма първолаци

951 деца тръгнаха на училище в Община Полски Тръмбеш тази учебна година. Първолаците са общо 72-ма в трите учебни заведения.
В СУ „Цанко Церковски” в Полски Тръмбеш първокласниците са 47 деца в две паралелки, в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” в с. Раданово те са 15 хлапета и в ОУ „Васил Левски” в село Петко Каравелово са 10 деца.
В СУ „Цанко Церковски„ в общинския център всички ученици са 743 деца, в Раданово – 115 деца и в основното училище в Петко Каравелово децата са 93.

28/09/2021 - Кметът на Полски Тръмбеш в инициативния комитет Румен Радев да е пак президент
Кметът на Полски Тръмбеш в инициативния комитет Румен Радев да е пак президент

Кметът на Полски Тръмбеш Георги Чакъров е в инициативния комитет от над 200 души Румен Радев да е отново президент. В него участват и кметовете на Павликени инж. Емануил Манолов, и на Сухиндол Пламен Чернев. Тримата бяха част от форума, който се проведе в столицата на 27 септември и издигна кандидатурата на Радев като независим кандидат за президент втори мандат. В комитета участва и Весела Лечева, която вече е с номинация за водач на листата на БСП в областта за изборите на 14 ноември, когато ще се избира президент и ново Народно събрания.
Георги Чакъров участва за пръв път в подобно начинание. Един от мотивите на градоначалника, която управлява успешно пети мандат Община Полски Тръмбеш, е вътрешна необходимост за смяна на системата. А хората, които могат да постигнат това, са президентската двойка Радев - Йотова. Според кмета, Румен Радев сам и без страх в началото е дръзнал да покаже недъзите на управлението у нас. След 30 години партийни опити в президентската институция, а добре,че е има такъв модел, който се нуждае от подкрепа, заяви още Георги Чакъров.
„… Обществото ни е все по-объркано в представите си за добро и лошо, правилно и грешно. Затова днес повече от всякога имаме нужда начело на държавата да е човек с ясно подредени морални ценности, с ясно и разбираемо говорене и с достатъчно смелост, за да отвори важните теми пред народа ни. Пет години Румен Радев неизменно задаваше тон на обществения диалог…”, написа на стената си във Фейсбук кметът на Павликени инж. Манолов.

12/10/2021 - Дъщерите на Рачо Илиев дариха 100 негови тома на библиотеката в Полски Тръмбеш
Дъщерите на Рачо Илиев дариха 100 негови тома на библиотеката в Полски Тръмбеш

Дъщерите на почетния гражданин, краевед, учител и журналист Рачо Илиев дариха около 100 тома с негови творби на читалищната библиотека в Полски Тръмбеш. Милена и Христина Илиеви сами са подбрали материалите за дарението от архивите на баща си. Огромното дарение в библиотеката на народно читалище „Отец Паисий”, бе направено от дъщерята Христина и нейната дъщеря Теодора, внучка на Рачо Илиев /на снимката/.
Рачо Илиев е родом от Полски Тръмбеш. Той е автор на краеведска литература за своя роден край - „Полски Тръмбеш” (1979г.), „Бразди” (2002г.), „Сто години с духа на Паисий” (2005г.), „Всеотдайност” (2009г.), „Непобедените”(2010г.) и много други.
Дарените томове са с разнообразна тематика и включват учебници, художествена, историческа, географска литература, атласи, репродукции. Сред дарението са и архиви на училището в с. Тенча, днес част от Обединение, спомени от Кръстю Георгиев, тъст на краеведа, снимки и негови лични архиви за селото.
Рачо Илиев е удостоен със званието „Почетен гражданин на Полски Тръмбеш” на 8 септември 2005 година по случай празника на града. Той е дългогодишен журналист на страниците на в. „Борба”, винаги е имал търсещ и неспокоен дух.

15/11/2021 - 3677 гласуваха в Община Полски Тръмбеш при активност 32,5% по списъци с постоянен адрес
3677  гласуваха в Община Полски Тръмбеш при активност 32,5% по списъци с постоянен адрес

3677 жители на Община Полски Тръмбеш са гласували на 14 ноември за президентска двойка и за народни представители. Избирателната активност и тук е ниска – 32,5%. Тя обаче се пресмята по списъците на гласоподаватели, които в България се правят по постоянен адрес и в общината хората са 11 443. Над 3000 от тях са в чужбина! По този начин обаче се отчита ниската избирателна активност, защото у нас имаше само идеи изборните списъци да се правят след като хората с постоянен адрес бъдат питани къде ще гласуват.
Независимо от този огромен проблем в страната, който неясно защо не се коментира, в 22-те секции на Община Полски Тръмбеш 2014 избиратели са дали своя вот за кандидат президентската двойка Румен Радев – Илияна Йотова, което е 54, 62%. Другите проблеми за ниската избирателна активност е пандемията от К-19 и машините, които се оказаха трудни за доста българи.
Първа политическа сила на тези избори в общината е ДПС с 940 гласували. На второ място е БСП със 700 души, дали своя глас.
10 сигнали са постъпили в местното полицейско управление в изборния ден. Те са свързани с твърдения за купуване на гласове и други нарушения в Раданово, Петко Каравелово, Куцина, Страхилово и Полски Тръмбеш. Нито един сигнал обаче не е потвърден при проверките. Местните са съобщавали,че се предлагали между 50 и 100 лв. за гласуване за определена политическа партия, но доказателства не са намерени. Има една жалба до Районната избирателна комисия, която е препратена към МВР.

17/12/2021 - Търсят се още шестима доброволци да помагат при пожари и бедствия
Търсят се още шестима доброволци да помагат при пожари и бедствия

Община Полски Тръмбеш набира желаещи да се включат в доброволното формирование, което към момента наброява 9 души. Максималният брой на членовете за общината е 15, съгласно решение на Министерски съвет.
Ако Вие не сте служител на Министерството на вътрешните работи или военнослужещ от Министерството на отбраната и желаете доброволно да участвате в дейности, свързани със защита на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации, то може да станете доброволец. Доброволец може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.
Необходими документи за кандидатстване са:
1. заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование;
2. формуляр за кандидатстване по образец;
3. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
4. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
5. свидетелство за съдимост;
6. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
7. декларация за съгласие за обработка на лични данни.
Доброволното формирование /ДФ/ с регистрационен номер ВТ-46-01 при община Полски Тръмбеш е сформирано с решение на Общински съвет гр. Полски Тръмбеш от 31.01.2013 г. До 2020 г. в него членуват общо 6 доброволеца, които имат регистрация и  персонален идентификационен номер. Всички доброволци са бивши служители на  РСПБЗН П. Тръмбеш. Ръководител е Мариян Недялков, дългогодишен служител на РСПБЗН Полски Тръмбеш. Закупена е екипировка – защитно яке с панталон, колан, ръкавици, каска и ботуши на обща стойност 1000 лв. на доброволец. От 2014 г. на ДФ е предоставено помещение, в което се съхранява облеклото и част от оборудването на доброволното формирование.
Формированието разполага със спасителен автомобил, който през 2019 г. беше преоборудван с резервоар за вода 1000 л. и помпа за гасене на пожари, моторни духалки за гасене на пожари в сухи треви и посеви.
В периода 2016-2019 г. редовно са водени занятия по график минимум веднъж на тримесечие, с цел усъвършенстване на работата в екип и взаимодействието между членовете на ДФ и служителите на РСПБЗН Полски Тръмбеш. За съжаление поради ограниченията, въведени във връзка с разпространението на Covid-19, през 2020 и 2021 г. не са провеждани съвместни занятия с доброволното формирование.
През октомври 2020 г. се извърши прием на документи на кандидати за членове на ДФ. След извършено обучение и успешно положени практически и теоретични изпити бяха приети 4-ма нови доброволци: Ниази Ниазиев, Драгомир Илиев, Тодор Тодоров и Самуил Стефанов.
През 2021 г. изцяло се подмени наличната екипировка на доброволците за реагиране при произшествия – куртка, панталон, обувки, ръкавици, спасителни колани и лични осветителни прибори.

23/02/2022 - Почина Почетният граждани на Полски Тръмбеш, член-кор., проф., д-р на мед. науки Йордан Алексиев Йорданов
Почина Почетният граждани на Полски Тръмбеш, член-кор., проф., д-р на мед. науки Йордан Алексиев Йорданов

С дълбока скръб съобщаваме, че на 22.02.2022 г. почина Почетният гражданин на Полски Тръмбеш,  член-кор., проф., д-р на мед.науки Йордан Алексиев Йорданов.
Чл.-кор. Йордан Йорданов е роден на 06.11.1938 г.. Учил е в село Страхилово, а след това в гимназията в гр. Полски Тръмбеш. Завършва Стоматологическия факултет на ВМИ. През 1972 г. му е присъдена научна степен „кандидат на биологическите науки“, а през 1980 г. става „доктор на медицинските науки“. Редовен член е на Българската национална академия по медицина (1995 г.), представител на България в Европейската антропологична асоциация (1990 г.), член на Международната асоциация за идентификация (със седалище в САЩ) от 1987 г. Член-кореспондент е на Българската академия на науките от 2004 г., дългогодишен директор на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН. Автор и създател е на Националния антропологичен музей и на единствената в България постоянна антропологична експозиция „Човекът в миналото“. Чл.-кор. Йорданов е бил председател на Българското анатомично дружество и Българското антропологично дружество, автор на 26 монографии, 360 научни публикации, над 70 пластични антропологични реконструкции на главата по черепа.
Пластичните реконструкции, възстановки на меките тъкани по черепа, направени от чл.- кор. Йорданов на тракийската принцеса от Враца, ичиргубоилът Мостич от времето на Симеон Велики, цар Калоян, цар Самуил, серия дейци на Възраждането и освободителното движение като Бачо Киро, Раковски, Каравелов, Захарий Стоянов и др. са известни в цяла България. Част от тези възстановки са подарени от него и се намират в Исторически музей град Полски Тръмбеш.
Чл.-кор. Йорданов е удостояван с различни награди и отличия. На 8 септември 2004 г. е удостоен със званието Почетен гражданин на Полски Тръмбеш.
Напусна ни един човек с голямо и щедро сърце. Той вярваше, че смисълът на човешкият живот е да оставим на поколенията сътвореното от предците ни и неизменно  го доказваше с житейските си дела, които ще пребъдат.
ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!
В Исторически музей град Полски Тръмбеш е направен кът със съболезнователна  книга, където гражданите могат да изразят съболезнованията си до 1.03.2022г.
Община Полски Тръмбеш

07/03/2022 - Женският тим по тенис на маса на Полски Тръмбеш взе първо място на държавно първенство
Женският тим по тенис на маса на Полски Тръмбеш взе първо място на държавно първенство

На 6 март завърши втори кръг на Северна “А” група - жени на държавното първенство по тенис на маса. С това приключи и сезон 2021/2022 година. Отборът домакин - СКТМ “Янтра-2012” гр. Полски Тръмбеш се класира за поредна година на първо място!Състезателките в него са Елиз Караманлиева - играещ треньор, Мариета Дакова, Ивелина Ангелова и Виолета Ангелова. След него се наредиха - отбора на СКТМ „Белун” - Козлодуй, които си размениха с домакините по една победа, а бронзовите медали останаха за отбора на „Локомотив50” - Горна Оряховица. Държавното първенство бе открито от кмета на община Полски Тръмбеш Георги Чакъров /на снимката с женския отбор победител/. Турнирите по тенис на маса се провеждат в новата и модерна зала в центъра на града, с каквото малко общини могат да се похвалят.

Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата