Банкова сметка за закупуване на документация
за обществена поръчка:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК; BG 62 UNCR 75278442880000
BIC UNCRBGSF; Вид плащане: 447000

5.3.19 УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от „Булгартрансгаз” ЕАД. Уведомяваме Ви, че „Булгартрансгаз” ЕАД има следното инвестиционно предложение:

1.3.19 Общ. В. Търново обявява конкурсна процедура за подбор на: 1 социален работник за предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа” в общ. П. Тръмбеш

18.1.19 СЪОБЩЕНИЕ ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Обявява се конкурс за избор на здравен медиатор

Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата
Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш