Вх. № Име, презиме, фамилия Публична длъжност Декларации по чл.12, т.1 и т.2
065/06.11.2015г. Любомир Йосифов Ламбев Кмет на кметство П. Каравелово ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
066/06.11.2015г. Соня Денчева Костадинова Кмет на кметство Страхилово ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
067/09.11.2015г Георги Димитров Стамов Кмет на кметство Раданово ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
068/09.11.2015г. Петранка Кирилова Маринова Кмет на кметство Масларево ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
069/09.11.2015г. Димитър Христов Димитров Кмет на кметство Иванча ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
070/09.11.2015г. Александър Петков Коев Кмет на кметство Ст. Стамболово ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
071/09.11.2015г. Денка Кънчева Георгиева Кмет на кметство Каранци ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
072/09.11.2015г. Маринета Тодорова Йорданова Председател Общински съвет ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
073/09.11.2015г Иван Петров Иванов Общински съветник ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
074/09.11.2015г. Емил Денчев Енчев Общински съветник ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
075/09.11.2015г. Васил Маринов Василев Общински съветник ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
076/09.11.2015г. Мариана Василева Якова Общински съветник ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
077/09.11.2015г. Сергей Маринов Янков Общински съветник ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
078/09.11.2015г. Диляна Венелинова Стоянова Общински съветник ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
079/09.11.2015г. Росен Божанов Русанов Общински съветник ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
080/10.11.2015г. Пламен Петров Минев Общински съветник ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
081/10.11.2015г. Стоян Веселинов Ангелов Кмет на кметство Климентово ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
082/10.11.2015г. Румяна Илиева Тонева Общински съветник ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
083/ 10.11.2015г. Мастън Османов Мастънов Общински съветник ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
084/10.11.2015г. Милен Михайлов Михов Общински съветник ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
085/10.11.2015г. Лъчезар Павлов Иванов Общински съветник ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
086/10.11.2015г. Киро Йорданов Маринов Общински съветник ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
087/11.11.2015г. Йордан Андреев Михайлов Кмет на кметство П. Сеновец ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
088/11.11.2015г. Генчо Тодоров Йорданов Кмет на кметство Вързулица ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
089/11.11.2015г. Виолета Николова Маринова Кмет на кметство Орловец ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
090/11.11.2015г. Георги Александров Чакъров Кмет на Община П. Тръмбеш ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
091/11.11.2015г. Анка Пенчева Личева Кмет на кметство Павел ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
092/11.11.2015г. Тихомир Величков Маринов Кмет на кметство Куцина ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
093/11.11.2015г. Ганчо Иванов Ганев Кмет на кметство Обединение ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
094/18.11.2015г. Назиф Мустафа Кадир Заместник кмет на Общ.П.Тръмбеш ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
095/27.11.2015г. Зия Алиев Алиманов Общински съветник ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
096/27.11.2015г. Махмуд Сабриев Юмеров Общински съветник ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
097/02.02.2016г. Марияна Тодорова Йорданова ВРИД Управител на „Подем” ЕООД  ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
098/20.06.2016г. Светлин Димитров Гърбузанов Управител на „Подем” ЕООД ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата