.: e-mail: obshtina_pt@hotmail.com , obshtina_pt@abv.bg :.
RSS новини
сигнал за корупция
Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП - 2017 г.
<< ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА<< ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА