.: e-mail: obshtina_pt@hotmail.com , obshtina_pt@abv.bg :.
RSS новини
сигнал за корупция
Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП