.: e-mail: obshtina_pt@hotmail.com , obshtina_pt@abv.bg :.
RSS новини
сигнал за корупция

Решения на Общинския съвет 2015-2019 год.

|| Решение 001-002> пълен текст || Решение 003-021> пълен текст || Решение 022-028> пълен текст || Решение 029-044> пълен текст ||
|| Решение 045-048> пълен текст || Решение 049-071> пълен текст || Решение 072-092> пълен текст || Решение 093-110> пълен текст ||
|| Решение 111-135> пълен текст || Решение 136-153> пълен текст || Решение 154-169> пълен текст || Решение 170-182> пълен текст ||

|| Решение 183-208> пълен текст || Решение 209-222> пълен текст || Решение 223-235> пълен текст || Решение 236-259> пълен текст ||
|| Решение 260-266> пълен текст || Решение 267-282> пълен текст || Решение 283-295> пълен текст || Решение 296-308> пълен текст ||
|| Решение 309-326> пълен текст || Решение 327-341> пълен текст || Решение 342-354> пълен текст || Решение 355-372> пълен текст ||
|| Решение 373-381> пълен текст || Решение 382-389> пълен текст || Решение 390-401> пълен текст || Решение 402-412> пълен текст ||
|| Решение 413-420> пълен текст ||Решения на Общинския съвет 2011-2015 год.

Решения на Общинския съвет 2007-2011 год.

Решения на Общинския съвет 2003-2007 год.