.: e-mail: obshtina_pt@hotmail.com , obshtina_pt@abv.bg :.
RSS новини
сигнал за корупция
№ по ред Регистрационен номер Наименование Адрес Предмет на дейност Срок Представени идеални части в % от ет.собственост Членове на управителния съвет (имена, адрес, електронна поща) Начин на представителство
1 СА-01-03-407/05.03.2015г. СТАРА ПЛАНИНА Гр. Полски Тръмбеш, ул. Стара планина № 14 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. безсрочно 89,86% Председател-Венцеслав Ангелов Петров;Членове-
1. Емил Савков Енев
2. Сашка Христова Стефанова
Заедно и поотделно
2 СА-01-03-604/03.04.2015г. БЛАГОВЕЩЕНИЕ Гр. Полски Тръмбеш, ул. Търговска  № 23 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 79,28% Председател-Андреана Иванова Белчева;
Членове-
1. Валентин Петров Рашков;
2. Михаил Петров Петров
Заедно и поотделно
3 СА-01-03-3016/ 21.06.2016г. ЕДЕЛВАЙС-ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ гр. Полски Тръмбеш, ул. Раковска  №25 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 95,18% Даниела Николаева Николова - управител От Даниела Николаева Николова - управител
Регистър на сдруженията на собствениците