.: e-mail: obshtina_pt@hotmail.com , obshtina_pt@abv.bg :.
RSS новини
сигнал за корупция
по
ред
Регистрационен
номер
Наименование
Адрес
Предмет на
дейност
Срок
Представе
ни
идеални
части в %
от
ет.собстве
ност
Членове на
управителния
съвет (имена,
адрес,
електронна
поща)
Начин на
представителство
1
СА-01-03-
407/05.03.2015г.
СТАРА ПЛАНИНА
Гр. Полски
Тръмбеш, ул. Стара
планина № 14
Усвояване на
средства от
фондовете на
Европейския съюз
и/или от държавния
или общинския
бюджет,
безвъзмездна
помощ и субсидии
и/или използване на
собствени средства
с цел ремонт и
обновяване на
сгради в режим на
етажна собственост.
безсрочно
89,86%
Председател-
Венцеслав Ангелов
Петров;Членове-
1. Емил Савков Енев
2. Сашка Христова
Стефанова
Заедно и поотделно
2
СА-01-03-
604/03.04.2015г.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ
Гр. Полски
Тръмбеш, ул.
Търговска  № 23
Усвояване на
средства от
фондовете на
Европейския съюз
и/или от държавния
или общинския
бюджет,
безвъзмездна
помощ и субсидии
и/или използване на
собствени средства
с цел ремонт и
обновяване на
сгради в режим на
етажна собственост
безсрочно
79,28%
Председател-
Андреана Иванова
Белчева;
Членове-
1. Валентин Петров
Рашков;
2. Михаил Петров
Петров
Заедно и поотделно
Регистър на сдруженията на собствениците