.: e-mail: obshtina_pt@hotmail.com , obshtina_pt@abv.bg :.
сигнал за корупция

30.3.17 Списък на лица, подали Декларации по чл.12, т.1 и т.2 от Закон за предотвратяване и установяване конфликт на интереси пред Общински съвет гр.П.Тръмбеш

Декларации по ЗПУКИ