.: e-mail: obshtina_pt@hotmail.com , obshtina_pt@abv.bg :.
сигнал за корупция
Банкова сметка за закупуване на документация
за обществена поръчка:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК; BG 62 UNCR 75278442880000
BIC UNCRBGSF; Вид плащане: 447000
Loading
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ОБЕКТ: Аварийна смяна на облицовка по източната фасада на хотел „Есперанто” гр.П.Тръмбеш
СЪГЛАСНО чл.14, ал.5, т.1  от ЗОП и  чл.58-60
ОТ ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС, НА ОБЩ. П.ТРЪМБЕШ
Изтегли документация
ДОКУМЕНТАЦИЯ
за
участие в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детските градини, Детска млечна кухня, Дом за деца, с. Страхилово и Социалният патронаж на територията на община Полски Тръмбеш”
Изтегли документация

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 18.02.2013 г. до 28.02.2013 г.
в 61-ва механизирана бригада - Карлово и
2-ра механизирана бригада - Стара Загора.
Изтегли документация
         Община Полски Тръмбеш уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на идея за обемно пространствено решение за обновяване, реконструкция на градската среда-площад, пешеходна зона и градския парк на гр.П. Тръмбеш.
Дата и място на общественото обсъждане - 20.12.2012г. от 11.00 часа в заседателната зала на общински съвет П. Тръмбеш /2-ри етаж/
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕНО РЕШЕНИЕ
ПОКАНА
ОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕНО РЕШЕНИЕ
Обява за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание  за резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс през 2013г.
Изтегли документация
Уведомление, съгласно чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, за инвестиционно предложение на „Олива”АД - „Изграждане на четири броя тръбни кладенци, за охлаждане, в поземлен имот 57354.300.2076, с адрес гр. Полски Тръмбеш,   ул. Индустриална 1”.
Заинтересовани лица, които желаят да изразят  мнения, предложения и възражения относно реализацията на инвестиционното предложение могат да го направят писмено в РИОСВ- Велико Търново, адрес : гр. Велико Търново 5002, ул. "Никола Габровски" № 68,
e-mail:
riosvt-vt@riosvt.org <mailto:riosvt-vt@riosvt.org>
Изтегли пълният тескт
Уведомление, съгласно чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, за инвестиционно предложение на „ЕНЕРГО - ПРО МРЕЖИ” АД за „Промяна на трасето на въздушен електропровод „Липниците”. Инвестиционното намерение предвижда изместване на съществуващ въздушен електропровод извън  район на свлачищна дейност между селата Обединение и Иванча, община Полски Тръмбеш. Публикуваме информация за реализацията на инвестиционното намерение, регистър на засегнати от изменението на трасето имоти, координатен регистър на чупките и ситуация на терена с предстоящата промяна на трасе.
Заинтересовани лица, които желаят да изразят  мнения, предложения и възражения относно реализацията на инвестиционното предложение могат да го направят писмено в РИОСВ- Велико Търново, адрес : гр. Велико Търново 5002, ул. "Никола Габровски" № 68,
e-mail:
riosvt-vt@riosvt.org <mailto:riosvt-vt@riosvt.org>
Обяснителна записка
Ситуация на терена
ОБЯВА ДО ИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМЕБЕШ СЪОБЩАВА на заинтересованите лица, че има инвестиционно предложение : „Разширяване на гробищен парк - гр. Полски Тръмбеш”
Изтегли пълният тескт
Регистър на издадените разрешителни за ползване на водни обекти общинска собственост
Изтегли пълният тескт
Община Полски Тръмбеш, като част от регион Велико Търново участва в културната концепция във връзка с кандидатурата на целия регион за Европейска столица на културата 2019 г.
     Европейска столица на културата е инициатива на Европейския съюз  за популяризиране на европейското културно наследство и взаимно опознаване на  неговите граждани.
     Aкценти и предстоящи събития:        
          1. Прожекции в рамките на SEE A PARIS -ФЕСТИВАЛ НА ЮГОИЗТОЧНОТО КИНО
          2. „Проект мартеница”
     Фестивал на югоизточното кино в Полски Тръмбеш като част от проявите в подкрепа на кандидатурата на регион Велико Търново за Европейска столица на културата 2019 г.
     Три филма ще бъдат показани в Полски Тръмбеш в в конферентната зала на  Историческия музей, а входа за всички желаещи да посетят прожекциите е свободен.
  Програмата на двата кино дни започва на 22 февруари/петък/ от 15.00ч. с българския филм „Малка нощна приказка” на режисьора Николай Акимов. Лентата разказва  историята на малкия Мишо,чийто баща - хирург работи в болница и всяка вечер е зает. Така че всяка вечер при него идва някой от наемателите и разказва на момченцето приказка за лека нощ.
     На 23 февруари /събота/  от 14.00 ч.  ще бъдат показан филма "Местен вампир”, продукция на Черна гора, а  от 16.00 ч, на същият ден, турският  „Плодовете на нара” на режисьора Юмит Юнал. Кинолента за историята на една жена, тъсеща собствената си справедливост.
Изтегли афиш
[1][2][3][4][5][6][7][8][9]
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]